Senin, 09 Mei 2011

Contoh Surat Pencabutan Kuasa

SURAT PENCABUTAN KUASA

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan selaku ahliwaris dan atau ahliwaris pengganti dari almarhum………….., sesuai dengan Penetapan Waris Nomor : 38/Pdt.P/1991/PN.Krw, tanggal 22 Juli 1991, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya :

1. Mencabut Surat Kuasa Nomor : 009/SKK/MKS/I/2008, tertanggal 9 Januari 2008, yakni Kuasa Kepada Kantor Advokat M. Kamal Singadirata & Associates, untuk membela hak-hak dan kepentingan hukum kami selaku Tergugat dalam Perkara Perdata Nomor : 317/PDT.G/2006/PN.JKT.TIM, terdaftar di Pengadilan Jakarta Timur;

2. Pencabut kuasa menyatakan akan bertanggungjawab sepenuhnya atas segala resiko yang akan timbul akibat pencabutan kuasa ini;

3. Pencabutan kuasa ini berlaku sejak tanggal ditandatangani surat pencabutan kuasa ini;

Demikianlah surat pencabutan kuasa ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun juga.

Jakarta, 10 Mei 2011
Disetujui Penerima Kuasa Yang Mencabut Kuasa

Advokat NAMA

Tidak ada komentar:

Posting Komentar